Ulve i Danmark

Der findes da ikke ulve i Danmark? – jo… nu gør der! Er de farlige? Nej!

Ulv i Nationalpark Thy

Safari i Thy.I oktober 2012 blev der spottet et stort ulvelignende dyr ved Nors sø i Thy. Dyret blev i frøste omgang bedømt tilat være en ulv, men da det kom frem at der i samme område havde været savnet en slædehund i en måneds tid blev der sået tvivl om hvorvidt det var en ulv eller en bortløbet slædehund. Skulle det være en ulv, ville det være helt utroligt at en ulv skulle have vandret helt fra den nærmeste bestand i Nordtyskland mere end 1000km nord gennem rapsmarker, skove, på tværs af store veje og jernbaner uden at nogen mennesker havde set eller bemærket noget. Da en tilsvarende strejfende ulv for nylig var nået til Malmøområdet fandt man mange spor at ulveslagne får og andre husdyr. Ydermere er det relativt svært at komme til Thy som landlevende pattedyr. Enten skulle ulven krydse 2 broer (over Mors) eller svømme en rigtig rigtig lang tur fra Thyborøn til Agger. Begge dele virker umiddelbart usandsynligt. Men ikke umuligt.

Da ulven blev fundet død blev det muligt endelig at bestemme om det var en “ægte” ulv. Sensationen udeblev ikke. Næsten 200 år efter udryddelese havde ulven igen indvandret i Danmark.

Eksperterne enige om at det kun er et spørgsmål om tid før der indvandrer ulve fra Nordtyskland – og nok tilat etablere en egentlig bestand. Der er observeret flere ulve i kort afstand fra den dansk-tyske grænse (<100km) og hvis de indvandrer vil de være beskyttet af de internationale beskyttelsesregler – EU’s habitatdirektiv – da ulven er en såkaldt bilag 4-art og må derfor hverken jages eller holdes i fangenskab.

Use Facebook to Comment on this Post